OFERTA » AKWARYSTYKA » ŚLIMAKI
KOLCZATEK
Ślimaki mogą znacznie urozmaicić zawartość akwarium. Niektóre zyskały już sobie trwałe miejsce w akwarystyce, ponieważ mają ładny wygląd, czarniawce (gatunki z rodzaju Melanoides) z kolcami lub guzkami. Ślimaki mogą też pełnić w akwarium pożyteczne funkcje. Ryjące w dnie czarniawce wykonują takie same zadania jak dżdżownice na lądzie.
PRZEPÓŁKA
Przepółka, ampularia (Ampullaria), mięczaki z rodzaju zaliczanego do rzędu jednoprzedsionkowców, podgromady przodoskrzelnych, gromady ślimaków, występujące w zbiornikach słodkowodnych tropikalnych obszarów Azji i Ameryki Południowej.